Årsmøte for 2016

Torsdag 27 april gjennomførte SSLK årsmøte for 2016.

Styret for 2017 ble:

Leder: Håkon Kristiansen

Nestleder: Ann Tove Halvorsen

Kasserer/ sekretær: Beate Angell

Styremedlem: Gøran Olsen

Ungdomsrepresentant: Aurora Stavøy

 

Vara: Peter Jensen og Cathrine Jensen (ungdomsrepresentant)

Veldig gledelig at Gøran kom inn i styret, det var sterkt ønskelig å få inn en foresatt fra C/ D-gruppen i styret og det fikk vi! Det er også godt å fortsatt ha Ann Tove med i styret selv om hun nå har gått ut av leder-rollen. Hun kjenner systemet bedre enn de fleste og har mye viktig informasjon styret trenger videre. Styret ønsker å takke Torill Åsberg, Monica Marhaug og Ane Sofie Halvorsen som nå gikk ut av styret for den jobben de har gjort for SSLK!

Vi ser fram til et nytt og innholdsrikt svømme-år – det har allerede skjedd mye bra og vi gleder oss til fortsettelsen!