Medlemsinformasjon

Alle som skal svømme i bassenget skal være nøye med å dusje og bruke såpe før de går i bassenget, dette både av hensyn til den enkelte svømmers renslighet og klorbruken i bassenget.

Svømmere må være klar ved kanten når treningen skal starte.

Ved endt trening hjelper alle til slik at alt utstyr ryddes på plass.

Tirsdag og torsdag er det mange på trening og vi ønsker gjerne at foresatte kan være behjelpelig med å sette ut utstyr og følge med på det som skjer i bassenget.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med trenere eller noen fra styret.