Treningsavgifter/ medlemskap/ lisens

Treningsavgifter våren 2018

Vill i vann 200,-

A gruppa 900,-

B gruppa 700,-

C og D gruppa 400,-

Mosjonist/triatlon. 300,-

 

Lisens til Norsk svømmeforbund (for konkurransesvømmere):

9-12 år – 350,-

13 år og eldre – 750,-

Her er en link til svømmeforbundets side som forklarer litt om hva lisensen er:

https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/

Lisensen ordnes og betales av klubben som så fakturer den enkelte svømmer.

Kontingent faktureres av klubben etter register på Klubbadmin.

 

Hvis man bare ønsker å være medlem uten å være med på treningsgruppe kan man betale 100,- kroner og merke innbetaling med «Navn Navnesen, fødselsdato, adresse + medlem 2018»

Kontonr: 4570 16.60319