Vill i vann

Vill i vann starter opp sine treninger tirsdag 29. august. Treningene er hver tirsdag fra klokken 20.00 til 21.00 i svømmehallen. Vill i vann er SSLK’s tilbud til ungdommer som ønsker å drive med vannaktiviteter men ikke ønsker å være på de aktive treningsgruppene! Tilbudet er til ungdommer i aldersgruppen 13-19 år (2004-1998). Leder/ instruktør for gruppen er Sandra Barra Halvorsen.

Har du lyst til å være med er det bare å ta kontakt på post@sortlandslk.no, evt. møte opp i hallen på nevnte tidspunkt!