Utsettelse av årsmøte

Det varslede årsmøtet for SSLK søndag 26. mars, er utsatt da styret ikke er kommet i mål med regnskap og budsjett. Nytt tidspunkt kommer!